NVZ Kwaliteitsvenster

De Nederlandse zorginstellingen vinden het belangrijk dat u zicht heeft op de kwaliteit van zorg.

Wat is de kwaliteit van uw zorginstelling?

Wij publiceren jaarlijks de belangrijkste kwaliteitsinformatie in onze Kwaliteitsvensters.

Alle provincies / Alle deelnemende zorginstellingen: 116

Veelgestelde vragen

 • Wat is het Kwaliteitsvenster?

  Ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra in Nederland willen graag open zijn over de kwaliteit van zorg. Daarom geven zij met het Kwaliteitsvenster hun patiënten en naasten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de algemene kwaliteit van ziekenhuiszorg en revalidatiezorg. Vanaf 25 mei 2016 wordt kwaliteitsinformatie rond borst- en darmkanker toegevoegd.

  Deze informatie brengen instellingen overzichtelijk samen op één plek. En zij voorzien de informatie van tekst en uitleg over wat zo’n cijfer zegt. Instellingen krijgen in het venster ook de mogelijkheid om een verklaring te geven over de oorzaak van een afwijkende score. Patiënten kunnen het Kwaliteitsvenster bekijken via de website van de instelling of via deze website.

 • Wat zijn behandelresultaten?

  Naast deze algemene kwaliteitsthema’s, tonen ziekenhuizen en umc’s vanaf 25 mei 2016 informatie over de kwaliteit rond borst- en darmkanker. Deze aandoeningen treffen namelijk veel patiënten. Ze geven hiermee patiënten informatie die voor hun aandoening relevant is, zoals het resultaat van borst- en darmkankerbehandelingen. Er wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Hoe scoort een ziekenhuis op borstsparende operaties’? En ‘Hoe presteert het ziekenhuis op operaties bij endeldarmkanker’? Maar ook de ervaring van ziekenhuizen met darmkankeroperaties komt aan bod.

 • Wat betekent dit voor individuele behandelingen?

  Uiteraard is elke patiënt, en daarom elke behandeling, anders. Het venster zegt daarom niet iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan een patiënt met de eigen arts of verpleegkundige spreken. Het kan de patiënt wel helpen in het maken van keuzes door de informatie in het Kwaliteitsvenster te combineren met informatie over de aandoening, de behandeling, de resultaten en dat wat de patiënt zelf belangrijk vindt.

 • Wat is het verschil met andere online patiëntinformatie?

  Patiënten in heel Nederland krijgen op dezelfde manier betrouwbare en laagdrempelige informatie over de kwaliteit van ziekenhuiszorg of revalidatiezorg. En nu ook over borst- en darmkankerzorg, waarbij de nadruk ligt op het resultaat van borst- en darmkankerbehandelingen. Om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen, krijgen patiënten niet alleen cijfers te zien maar vooral informatie over de betekenis daarvan, met een toelichting per ziekenhuis. Zo krijgen patiënten in één oogopslag inzicht in de uitkomst van bepaalde zorg in een ziekenhuis. Dat is dan ook de meerwaarde van het Kwaliteitsvenster en is het verschil met andere online patiëntinformatie en lijstjes.

 • Kan ik ziekenhuizen nu gaan vergelijken?

  De cijfers zijn niet primair bedoeld om ziekenhuizen te vergelijken. Iedere patiënt is uniek, iedere behandeling ook. Uitkomsten op ziekenhuisniveau voorspellen niet hoe de behandeling van één patiënt gaat verlopen, maar geven wel inzicht. Het is de combinatie van transparante informatie over de aandoening, de behandeling en de resultaten, die samen met dat wat de patiënt zelf belangrijk vindt het startpunt zijn voor het maken van keuzes. Want de beleving van de patiënt is ook, naast medische uitkomsten, bepalend voor de kwaliteit van een behandeling.

 • Wie beheert en controleert het venster?

  Instellingen beheren zelf het Kwaliteitsvenster. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte kwaliteitsgegevens en de toelichting daarbij. De gegevens worden door de NVZ niet gecontroleerd, maar zijn openbaar en herleidbaar. De gegevens in het venster worden namelijk al grotendeels aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De NVZ regelt de technische ondersteuning van het Kwaliteitsvenster en levert de landelijke gemiddelden aan.

 • Wie doen mee?

  Alle algemene ziekenhuizen, umc’s en vrijwel alle revalidatiecentra in Nederland doen mee. Ook een aantal specialistische instellingen hebben een Kwaliteitsvenster. Naast de NVZ, werken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Revalidatie Nederland ook mee aan dit initiatief.

  Voor de behandelresultaten zijn naast de ziekenhuizen, deskundigen en patiënten, ook Borstkankervereniging Nederland en Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal (onderdeel van Leven met Kanker) nauw betrokken geweest.

 • Is dit niet weer een extra registratie voor instellingen?

  De indicatoren in het venster worden al door instellingen geregistreerd. We realiseren ons dat de registratielast in de zorg steeds meer toeneemt. Dit leidt tot verspilling van tijd die ook aan de patiënt kan worden besteed. Het Kwaliteitsvenster ondersteunt de instellingen om zinvolle bestaande kwaliteitsinformatie op een laagdrempelige en toegankelijke manier zichtbaar te maken voor patiënten.

 • Hoe nu verder?

  De ziekenhuizen gaan door met het transparant maken van kwaliteit van zorg voor meerdere aandoeningen via het Kwaliteitsvenster. Zij zijn nu bezig met de selectie van kwaliteitsinformatie en aandoeningen. Eind 2016 moet hier meer zicht op zijn. Alle instellingen houden bovendien zelf hun venster actueel. Zodra er nieuwe, betekenisvolle kwaliteitsinformatie beschikbaar komt, zal deze mee worden genomen in de doorontwikkeling.

 • Hoe vaak zijn de Kwaliteitsvensters bekeken?

  Sinds de lancering in mei 2014 zijn de Kwaliteitsvensters maar liefst een kwart miljoen keer bekeken. De meest bekeken thema’s zijn: patiëntervaringen, sterftecijfers en werk van artsen.

 • Vragen over het Kwaliteitsvenster?

  Heeft u een vraag over de gegevens in een Kwaliteitsvenster? Neem dan contact op met het betreffende ziekenhuis. Meer informatie over de ontwikkeling van het Kwaliteitsvenster vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Deel deze pagina: