Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Veelgestelde vragen

Wat is het Kwaliteitsvenster?

Ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra in Nederland willen graag open zijn over de kwaliteit van zorg. Daarom geven zij met het Kwaliteitsvenster op een heldere en eenduidige manier inzicht in de kwaliteit van ziekenhuiszorg en revalidatiezorg.

In het Kwaliteitsvenster staat alle informatie overzichtelijk op één plek. Er wordt uitgelegd wat een bepaald cijfer zegt over de kwaliteit van zorg. Instellingen kunnen bovendien zelf een toelichting geven op hun cijfers. Waarom scoren zij op een bepaald onderdeel hoger of juist lagen dan gemiddeld?

Je kunt het Kwaliteitsvenster bekijken via de website van het ziekenhuis of revalidatiecentrum, of via deze website.

Wat zijn behandelresultaten?

Naast de algemene kwaliteitsinformatie, staat in het Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen ook informatie over tien veelvoorkomende of planbare behandelingen. Er worden cijfers getoond over het resultaat van deze behandelingen, bijvoorbeeld hoe vaak een complicatie optreedt na een operatie.

In het Kwaliteitsvenster staan behandelresultaten over: de behandeling bij baarmoederhalsafwijkingen, operaties bij borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker, galblaasverwijdering, een operatie bij een verwijde buikslagader en bij een vernauwde halsslagader en over geboortezorg.

Wat betekent dit voor individuele behandelingen?

Uiteraard is elke patiënt, en daarom elke behandeling, anders. Het venster zegt daarom niet iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan je het beste met je eigen arts of verpleegkundige spreken.

Wat is het verschil met andere online patiëntinformatie?

Doordat alle ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland dezelfde gegevens tonen in hun Kwaliteitsvenster, krijg je op een overzichtelijke manier informatie over de kwaliteit van zorg. Om de cijfers te kunnen duiden, worden alle cijfers afgezet tegen een landelijk gemiddelde of vergeleken met het vorige jaar. Er staat een uitleg bij wat een bepaald cijfer zegt over de kwaliteit van zorg. Bovendien kan het ziekenhuis of revalidatiecentrum zelf een toelichting geven op een cijfer. Een hogere of juiste lagere score kan namelijk verschillende oorzaken hebben.

Het Kwaliteitsvenster is hiermee een aanvulling op andere online patiënteninformatie.

Wie beheert en controleert het venster?

Ziekenhuizen en revalidatiecentra beheren zelf hun eigen Kwaliteitsvenster. Zij publiceren in het Kwaliteitsvenster gegevens die zij registreren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland. Ze voorzien deze gegevens zelf van een toelichting. De gegevens worden door de NVZ niet gecontroleerd, maar zijn openbaar en herleidbaar. De NVZ verzorgt de algemene teksten in het Kwaliteitsvenster en is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning. .

Wie doen mee?

Alle algemene ziekenhuizen, umc’s en vrijwel alle revalidatiecentra in Nederland doen mee. Ook een aantal specialistische instellingen hebben een Kwaliteitsvenster. Naast de NVZ, werken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Revalidatie Nederland ook mee aan dit initiatief.

Is dit niet weer een extra registratie voor instellingen?

De indicatoren in het venster worden al door instellingen geregistreerd. We realiseren ons dat de registratielast in de zorg steeds meer toeneemt. Dit leidt tot verspilling van tijd die ook aan de patiënt kan worden besteed. Het Kwaliteitsvenster ondersteunt de instellingen om zinvolle bestaande kwaliteitsinformatie op een laagdrempelige en toegankelijke manier zichtbaar te maken voor patiënten.

Hoe vaak zijn de Kwaliteitsvensters bekeken?

Sinds de lancering in mei 2014 zijn de Kwaliteitsvensters meer dan een kwart miljoen keer bekeken. De meest bekeken thema’s zijn: patiëntervaringen, sterftecijfers en werk van artsen.

Vragen over het Kwaliteitsvenster?

Heb je een vraag over de gegevens in een Kwaliteitsvenster? Neem dan contact op met het betreffende ziekenhuis of revalidatiecentrum. Meer informatie over de ontwikkeling van het Kwaliteitsvenster vind je op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen