Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Doorligwonden

Revalidatie

Wat is de kans op het krijgen van doorligwonden?

Doorligwonden kunnen veel pijn en ongemak veroorzaken. Soms zijn ze zelfs levensbedreigend. Revalidatiecentra houden daarom precies bij hoe vaak doorligwonden ontstaan. Er is extra aandacht voor patiënten met een dwarslaesie, omdat zij een groot risico hebben op doorligwonden.

Doorligwonden kunnen ontstaan door drukplekken als iemand bijvoorbeeld te lang in één houding zit of ligt. De wonden ontstaan op plaatsen waar de druk het hoogst is, zoals op de heupen, billen en hielen. Kleding die dubbel zit, urineverlies en zweten vergroten de kans op doorligwonden, vooral als iemand zelf geen gevoel heeft op de plek waar de wond ontstaat.

Het gebruik van speciale matrassen en zitkussens helpt bij het voorkomen van doorligwonden. Goede informatie aan patiënten is ook belangrijk. Mensen kunnen namelijk zelf veel doen om doorligwonden te voorkomen. Denk aan gezonde voeding, beweging, het gebruik van juiste zitkussens en matrassen, en het regelmatig wisselen van houding.

Eén keer in de twee jaar wordt een specifieke meting uitgevoerd voor alle patiënten in een revalidatiecentrum. Het resultaat daarvan ziet u in de eerste grafiek.

Doorligwonden bij mensen met een dwarslaesie
Patiënten met een dwarslaesie hebben meer kans op doorligwonden dan andere patiënten. Revalidatiecentra zijn bij deze patiënten daarom extra alert op doorliggen.


Lees de toelichting van Adelante

Bij doorligwonden gaat het om twee scores. Patiënten met doorligwonden: 1 dag per 2 jaar worden alle klinische patiënten onderzocht op doorligwonden. In 2015 was dit 1. Doorligwonden bij dwarslaesie: Dit is het aantal patienten met dwarslaesie die tijdens hun klinisch verblijf, doorligwonden ontwikkelen. Adelante is een revalidatiecentrum dat de meest ernstige dwarslaesiepatiënten...

(o.a. beademing en locked-in) en dwarslaesiepatiënten met MRSA opneemt in tegenstelling tot een aantal andere revalidatiecentra. Dit kan een reden zijn dat het decubituspercentage bij deze groep iets hoger ligt dan het landelijke gemiddelde.

Adelante stelt alles in het werk om decubitus te verminderen. Er is sprake van een dalende trend.

 


Score

Bijgewerkt: 23-05-2017