Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Revalidatie

Van hoeveel revalidatieartsen wordt het werk beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met de IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan.

In een vervolggesprek beoordelen collega-artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het belangrijk dat artsen feedback krijgen, zodat de kwaliteit van zorg verder verbeterd kan worden. Daarom checkt de Inspectie dit regelmatig.


Lees de toelichting van Adelante

Alle medisch specialisten zijn bij Adelante in dienst. Adelante hanteert een systeem van jaargesprekken, waarbij de medisch specialist met de medisch manager in gesprek gaat over zijn functioneren. Hierbij wordt al wel de 360 graden feedback toegepast. Adelante gaat het systeem van IFMS in 2016 invoeren.


Score

Bijgewerkt: 23-05-2016

Artsen die feedback krijgen

Binnen Adelante krijgt 100% van de revalidatieartsen in 2015 feedback over hun werk volgens de landelijke methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

2014
  • 89%
 
2015
  • 100%
  • 1 Adelante
Bron Inspectie voor de Gezondheidszorg