Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Revalidatie

Van hoeveel revalidatieartsen wordt het werk beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met de IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan.

In een vervolggesprek beoordelen collega-artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd.


Lees de toelichting van Adelante

Adelante hanteert een systeem van jaargesprekken, waarbij de medisch specialist met de medisch manager in gesprek gaat over zijn functioneren. Adelante heeft eind 2016 het systeem van IFMS volledig ingevoerd.


Score

Bijgewerkt: 21-08-2017

Feedback aan artsen

Binnen Adelante kreeg 100% van de revalidatieartsen in 2016 feedback over hun werk volgens de landelijke methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

2015
  • 100%
 
2016
  • 100%
  • 86%
  • 1 Adelante
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron: Transparantiekalender (Zorgsinstituut Nederland)