Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Resultaten meten

Revalidatie

Bij hoeveel patiënten meet Adelante de behandelresultaten?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen meten regelmatig de resultaten van hun behandeling. Ze gebruiken hiervoor speciale instrumenten, bijvoorbeeld om de kracht van een patiënt te meten. Zo weten ze of de behandeling werkt en wat er verbeterd kan worden.

Het resultaat dat je kan en wilt bereiken, verschilt per patiënt. Bij patiënten met chronische pijn is het gewenste resultaat anders dan bijvoorbeeld bij patiënten met een beroerte. Er zijn daarom verschillende instrumenten voor verschillende groepen patiënten. Bijvoorbeeld voor kinderen, prothesegebruikers, mensen met chronische pijn en voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resultaten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. Daarom wordt in de revalidatie steeds meer gemeten met meetinstrumenten, die hun waarde landelijk hebben bewezen. Uiteraard worden er meer meetinstrumenten gebruikt dan dit Kwaliteitsvenster laat zien.

Bij mensen met een beroerte wordt een meetinstrument gebruikt, de zogenaamde USER, waarmee onder andere de zelfstandigheid van een patiënt wordt gemeten. De grafiek ‘Meten bij beroerte’ toont alle patiënten die na behandeling op de USER 1 punt beter scoren op zelfstandigheid. Dit zegt dus ook iets over het effect van de behandeling.


Lees de toelichting van Adelante

De User is in 2015 ingevoerd; de juiste cijfers kunnen echter nog niet uit de systemen gehaald worden.


Score

Bijgewerkt: 21-09-2016