Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Samenwerking patiëntenverenigingen

Revalidatie

Met welke patiëntenverenigingen werkt Adelante samen?

Een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis werkt regelmatig samen met patiëntenverenigingen. Patiëntenverenigingen denken mee over de kwaliteit en organisatie van de zorg. Zo kan de revalidatie beter worden afgestemd op wat patiënten willen.

Voor revalidatiecentra en ziekenhuizen staat de patiënt altijd centraal. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Regelmatig overlegt de arts, de behandelaar of bij opname de verpleegkundige met de patiënt en zijn familie of naasten over de doelen en resultaten van zijn behandeling. Samenwerking met patiëntenverenigingen is een aanvulling hierop.


Lees de toelichting van Adelante

Met een aantal andere patiëntenverenigingen zijn er incidentele contacten. Tevens is er foldermateriaal voor onze patiënten beschikbaar van een groot aantal patiëntenverenigingen.


Score

Bijgewerkt: 23-05-2016