Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntervaringen

Revalidatie

Hoe ervaren patiënten Adelante?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld patiënten een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

 • Patiëntenpanels
 • Gesprekken bij ontslag
 • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Complimenten en klachten
Patiënten kunnen tips en complimenten meestal doorgeven via (tip)kaarten of de website. Wie niet tevreden is, kan een klacht indienen. Dit kan bij een arts, behandelaar of verpleegkundige, maar ook bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie van de zorginstelling.

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenaamde ervaringsvragen. Hun resultaten kunnen daardoor goed met elkaar worden vergeleken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van patiëntenfederatie NPCF.

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van Adelante

Bij Adelante is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. Adelante meet de tevredenheid van haar klanten continu doormiddel van

een landelijk vastgestelde ervaringsvragenlijst die iedere client krijgt toegestuurd aan het einde van de behandeling. Daarnaast kunnen cliënten en bezoekers dagelijks hun ervaringen kwijt op daartoe bestemde kaartjes. Ook zijn wij door het organiseren van klankbordgroepen, focusgroepen en spiegelgesprekken actief in gesprek gegaan met cliënten.

Er zijn ook onderwerpen waar we beter in moeten worden. Bijvoorbeeld onze informatievoorziening. Een belangrijke stap die we hierin gezet hebben is de vernieuwde website van Adelante. Cliënten en andere belangstellenden kunnen makkelijker de informatie vinden waar ze naar op zoek zijn. Daarnaast is Adelante de mogelijkheden voor een cliëntenportaal aan het onderzoeken waar door de communicatie/informatie nog beter kan worden.

De recente gegegevens clienttevredenheid Adelante revalidatie 2016 kunt u hieronder zien:

 • Kwartaal in 2016                               
 • 1               2              3

Rapportcijfers

 • Algemeen rapportcijfer
 • 8,5           8,8           8,8           
 • Privacy                                              
 • 7,5            8,8           9,3           
 • Fysieke toegankelijkheid                   
 • 7,8            8,1          8,8           
 • Behandelteam ingespeeld                
 • 8,0            8,8           8,6           
 • Bejegening arts                                 
 • 8,9            9,4           9,4           
 • Bejegening medewerkers                 
 • 8,8            9,0            9,4           
 • Begrijpelijke uitleg arts                      
 •  9,1            9,3           9,2           
 • Begrijpelijke uitlegmedewerkers        
 • 9,1            8,9           9,1           

Percentages

 • Behandelplan gekregen                    
 • 73%        78%          86%

Gewezen op:

 Lotgenotencontact                            

 • 44%         46%          55%        

Klachtenregeling                               

 • 56%         75%           65%        

Aanbevelen van Adelante                                      

 • 92%        100%         100%

 

 


Score

Bijgewerkt: 09-02-2017