Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Wachttijden

Revalidatie

Hoe snel kun je terecht in Adelante voor revalidatie?

Op de website van het revalidatiecentrum of het ziekenhuis kun je per maand zien wat de actuele wachttijd is voor revalidatie. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen tonen de wachttijden voor de eerste afspraak en voor de start van de behandeling in de polikliniek of kliniek. Er wordt apart bijgehouden wat de wachttijd is voor patiënten na een acute beroerte.

Eerste afspraak
De revalidatiecentra en ziekenhuizen hebben afgesproken dat je binnen vier weken een eerste een afspraak op de polikliniek moet hebben.

Start behandeling
Na de eerste afspraak mag het niet langer dan zes weken duren voordat de poliklinische behandeling start. In de landelijk vastgestelde norm staat dat de behandeling in de kliniek uiterlijk binnen zeven weken moet starten, na de eerste afspraak.

Opname bij beroerte
Patiënten met een acute beroerte hoeven na aanmelding door het ziekenhuis niet langer dan twee weken te wachten op een opname in het revalidatiecentrum. Ziekenhuizen bieden namelijk zelf geen revalidatie voor patiënten met een acute beroerte. De revalidatiesector heeft deze wachttijd korter gemaakt, dan de landelijk vastgestelde norm van zeven weken, omdat een snelle start van de behandeling belangrijk is voor het herstel.

Soms is de wachttijd langer. Bijvoorbeeld als veel mensen met dezelfde diagnose zich aanmelden. Of als de zorgverzekeraar beperkt zorg heeft ingekocht bij de instelling. Een patiënt kan dan eventueel bij een andere instelling terecht waarmee zijn zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. De wachttijd is korter als behandeling dringend nodig is.


Lees de toelichting van Adelante

Adelante houdt zich aan de landelijk vastgestelde (treek) normen wat betreft wachttijden, voor onderzoek en/of behandeling.


Score

Bijgewerkt: 23-05-2017