Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Zelfstandig wonen

Revalidatie

Hoeveel patiënten gaan weer zelfstandig wonen?

Een revalidatiecentrum helpt een patiënt om weer zelfstandig te worden. Tijdens zijn behandeling kijkt de zorginstelling of de patiënt na de revalidatie weer zelfstandig kan wonen, dat wil zeggen: in de eigen woning of in een aangepaste woning.

Of iemand weer zelfstandig kan gaan wonen met of zonder hulp en hulpmiddelen, heeft onder andere te maken met de diagnose en de ernst van de beperkingen. De revalidatiecentra houden voor vier groepen patiënten bij of ze weer zelfstandig gaan wonen. Dit zijn mensen met een:

  • Beroerte
  • Hoge dwarslaesie (wervels C1 - C8, T1 – T6)
  • Lage dwarslaesie (wervels T7 – T12 en lager)
  • Traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeluk

Niet alle patiënten kunnen na de revalidatie zelfstandig gaan wonen. Sommige patiënten gaan naar een vorm van begeleid wonen of blijvend naar een verpleeghuis.


Lees de toelichting van Adelante

Adelante werkt voor de CVA (beroerte) revalidatie samen met een geriatrische instelling (Cicero). Door een gezamenlijke triage kunnen patiënten sneller doorstromen uit het ziekenhuis. Een deel...

...van deze patiënten gaat na deze triage verder als klinische GRZ patiënt (geriatrische revalidatie zorg). Het andere deel volgt klinische revalidatie bij Adelante.

Het percentage dat hier vermeld wordt, is het percentage CVA patiënten dat weer thuiswoont na afloop van klinische revalidatie bij Adelante.

Meer informatie over dwarslaesiezorg bij Adelante


Score

Bijgewerkt: 23-05-2017