Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over het Kwaliteitsvenster

Overzicht

Wat is het Kwaliteitsvenster?

Het NVZ Kwaliteitsvenster voor revalidatie laat de kwaliteit van een revalidatiecentrum zien op tien onderwerpen. Wat gaat goed en wat kan beter? Het Kwaliteitsvenster is door revalidatiecentra zelf ontwikkeld om open te kunnen zijn over hun kwaliteit. Het venster blijft voortdurend in ontwikkeling. Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt deze toegevoegd.

Wat betekenen de scores?

In het Kwaliteitsvenster staat hoe een revalidatiecentrum scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score, een landelijk gemiddelde of een standaard. Wijkt de score van het revalidatiecentrum hiervan af? Dan legt het revalidatiecentrum in een toelichting uit hoe dit komt.

Wie beheert de gegevens?

Revalidatiecentra beheren zelf het Kwaliteitsvenster. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte kwaliteitsgegevens. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zorgt voor de technische ondersteuning.

De makers

Het Kwaliteitsvenster voor revalidatie is ontwikkeld op basis van het Kwaliteitsvenster voor ziekenhuizen dat in 2014 werd gelanceerd op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het Kwaliteitsvenster is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN), bestuurders en kwaliteits- en communicatieadviseurs van revalidatiecentra en ziekenhuizen, patiënten en deskundigen op kwaliteitsgebied. Een belangrijke bron is de indicatorenset van Revalidatie Nederland, die zij mede met het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap heeft ontwikkeld.

Vragen?

Als je vragen hebt over het Kwaliteitsvenster, kun je contact opnemen met De Hoogstraat Revalidatie via:

030 256 1211

Voor algemene vragen over het Kwaliteitsvenster, kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen via: