Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Vallen

Revalidatie

Hoe vaak vallen patiënten tijdens de revalidatie?

Een val kan nare gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om vallen zo veel mogelijk te voorkomen. Revalidatiecentra en ziekenhuizen houden bij hoe vaak patiënten vallen tijdens de revalidatie.

Patiënten die oefeningen doen, hebben meer kans om te vallen. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen doen er alles aan om een val tijdens de revalidatie te voorkomen.

Bij kinderen ligt dit iets anders. Ook daar proberen behandelaars vallen te voorkomen, maar in een spel en in het opgroeien leren kinderen soms letterlijk door vallen en opstaan. Kinderen zijn daarom niet meegenomen in deze cijfers.


Lees de toelichting van De Hoogstraat Revalidatie

In 2016 zijn er op alle risicogebieden meer meldingen gedaan, ook op het gebied van vallen. De bereidheid incidenten te melden is erg hoog in De Hoogstraat, ook omdat medewerkers zich realiseren dat je van meldingen kunt leren, en het ons de mogelijkheid geeft trends te ontdekken.

Naar aanleiding van die trends bij valincidenten zijn we eind 2016 met een aantal gerichte verbetermaatregelen gekomen,  waarmee we hopen meer grip te krijgen op valpreventie. Een voorbeeld van zo'n verbetermaatregel is dat nieuwe medewerkers uitdrukkelijker gewezen moeten worden op valrisico's, m.n. bij revalidanten met hersenletsel. Hiervoor hebben we een e-learningmodule ontwikkeld. Ook is er uitdrukkelijker aandacht voor het risico op vallen bij patienten, door in het (wekelijkse) multidisciplinaire overleg mensen met (val) risico's te benoemen, waardoor alle teamleden extra alert zijn op deze risico's.

 


Score

Bijgewerkt: 23-05-2017

Vallen

In 2016 heeft 8,3% van de patiënten in De Hoogstraat Revalidatie een valincident gehad.

2015
  • 6,3%
  • 1,8%
 
2016
  • 8,3%
  • 2,3%
  • 1 De Hoogstraat Revalidatie
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron: Transparantiekalender (Zorgsinstituut Nederland)