Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Zelfstandig wonen

Revalidatie

Hoeveel patiënten gaan weer zelfstandig wonen?

Een revalidatiecentrum helpt een patiënt om weer zelfstandig te worden. Tijdens zijn behandeling kijkt de zorginstelling of de patiënt na de revalidatie weer zelfstandig kan wonen, dat wil zeggen: in de eigen woning of in een aangepaste woning.

Of iemand weer zelfstandig kan gaan wonen met of zonder hulp en hulpmiddelen, heeft onder andere te maken met de diagnose en de ernst van de beperkingen. De revalidatiecentra houden voor vier groepen patiënten bij of ze weer zelfstandig gaan wonen. Dit zijn mensen met een:

  • Beroerte
  • Hoge dwarslaesie (wervels C1 - C8, T1 – T6)
  • Lage dwarslaesie (wervels T7 – T12 en lager)
  • Traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeluk

Niet alle patiënten kunnen na de revalidatie zelfstandig gaan wonen. Sommige patiënten gaan naar een vorm van begeleid wonen of blijvend naar een verpleeghuis.


Lees de toelichting van De Hoogstraat Revalidatie

Revalideren is het zoeken naar de grenzen van het haalbare. Daar hoort bij dat er altijd mensen zullen zijn die (net) niet halen wat we gehoopt hadden en daardoor (nog) niet thuis kunnen wonen.


Score

Bijgewerkt: 23-05-2017