Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Algemeen

Hoe wordt het werk van artsen in Gelre ziekenhuizen beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar uitgebreid hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met deze IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan. In een vervolggesprek checken de artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het belangrijk dat artsen regelmatig feedback krijgen. Daarom controleert de inspectie hoeveel artsen worden beoordeeld met de IFMS-methode.


Lees de toelichting van Gelre ziekenhuizen

Gelre verleent graag de best mogelijke zorg. Hierbij kijken wij ook naar individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS). In 2015 is VMS Gelre (Vereniging Medisch Specialisten) overgegaan op een nieuw IFMS systeem. Daardoor zijn er gedurende +/- 6 maanden geen dossiers afgerond. In 2016 is begonnen met een inhaalslag. Het streven is om rond zomer 2017 de achterstand te hebben ingelopen.

Individueel functioneren medisch specialisten (IFMS) is een systeem dat gericht is op het verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als input voor een individueel verbeterplan. De primaire doelstelling van het systeem is continue verbetering van het professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van een 360-graden feedback, een portfolio en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

In 2015 is VMS Gelre (Vereniging Medisch Specialisten) over gegaan op een nieuw IFMS systeem. Daardoor zijn er gedurende +/- 6 maanden geen dossiers afgerond. Het beleid is dat per 5 jaar 2X een IFMS traject wordt doorlopen door elk staflid. In 2016 is begonnen met een inhaalslag om ondanks vertraging door implementatie van een nieuw systeem hieraan te voldoen. Het streven is om rond de zomer van 2017 de achterstand te hebben ingelopen. 


Score

Bijgewerkt: 26-06-2017

Feedback aan artsen

Binnen Gelre ziekenhuizen kreeg 49% van de artsen in 2016 feedback over hun werk volgens de landelijke methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

2015
  • 87%
  • 77%
 
2016
  • 49%
  • 80%
  • 1 Gelre ziekenhuizen
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron Inspectie voor de Gezondheidszorg