Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Infecties

Algemeen

Hoe vaak ontstaan infecties in Gelre ziekenhuizen?

Word je opgenomen in het ziekenhuis, of moet je worden geopereerd? Dan kan het zijn dat je een infectie krijgt. Ziekenhuizen houden precies bij hoe vaak infecties ontstaan en hoe dat komt.

Er zijn veel soorten infecties. Na een operatie kun je een infectie krijgen aan de wond, bijvoorbeeld na het plaatsen van een knieprothese of een heupprothese. Maar ook als er een infuus wordt aangebracht in de grote ader dicht bij het hart, dan kan een bloedvergiftiging (infectie in de bloedbaan) ontstaan. Dit heet lijnsepsis.

Kans op infectie
De kans op een infectie hangt af van een aantal zaken. Het heeft onder andere te maken met de hygiëne in het ziekenhuis, het verloop van de behandeling, maar ook met je leeftijd en gezondheid. Een infectie is niet altijd te voorkomen, maar door goede maatregelen wordt het aantal infecties kleiner.

Bij een heup of knieoperatie komen infecties niet vaak voor. In het ziekenhuis worden ook veel maatregelen genomen om dit te voorkomen. Als er toch een infectie ontstaat wordt er snel behandeld. Een infectie kan er in het ergste geval namelijk voor zorgen dat de kunstheup of -knie loslaat.

Lijnsepsis
Lijnsepsis is een ernstige complicatie. Daarom worden patiënten met een “lijn” dagelijks gecontroleerd om bloedvergiftiging te voorkomen. Er is een heldere norm die aangeeft hoe vaak lijnsepsis mag voorkomen in een ziekenhuis. Het aantal gevallen van lijnsepsis wordt gemeten per 1000 katheterdagen. Katheterdagen zijn dagen waarop patiënten een infuus hebben.

  • Goed: Minder dan drie gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.
  • Acceptabel: Tussen de drie en vijf gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.
  • Onacceptabel: Meer dan vijf gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.

Lees de toelichting van Gelre ziekenhuizen

Aan het voorkómen van onbedoelde schade wordt binnen Gelre ziekenhuizen veel aandacht besteed. Dat geldt ook voor het voorkómen van wondinfecties na een operatie.

 

 


Score

Bijgewerkt: 31-05-2017