Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntervaringen

Algemeen

Hoe ervaren patiënten Gelre ziekenhuizen?

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij vindt van de zorg en dienstverlening. Ze vragen je bijvoorbeeld om een rapportcijfer te geven voor het ziekenhuis of voor de afdeling waar je bent geweest. Of wat je vindt van de kwaliteit van zorg en de behandeling.

Ook kun je als patiënt klachten melden of complimenten doorgeven. Zo weet het ziekenhuis wat goed gaat en wat beter kan.

Patiëntervaringen
De meeste ziekenhuizen vragen je om een rapportcijfer. Meestal gaat dit via een vragenformulier. Daarnaast organiseren ziekenhuizen gesprekken met groepen patiënten, zodat ziekenhuismedewerkers jouw mening kunnen horen. Ook hebben de meeste ziekenhuizen een patiëntenpanel om vragen aan te stellen.

Omdat ieder ziekenhuis de tevredenheid op zijn eigen manier meet, zijn de rapportcijfers van ziekenhuizen niet altijd met elkaar te vergelijken.

Wil je lezen wat patiënten van jouw ziekenhuis vinden? Ga dan naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgkaart Nederland

Klachten
Ben je niet tevreden over het ziekenhuis? Dan kun je een klacht indienen. Bijvoorbeeld bij een arts, een verpleegkundige, een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van het ziekenhuis.

De klachtencommissie is onafhankelijk. De commissie onderzoekt de klacht, luistert naar beide partijen en besluit daarna of de klacht terecht (gegrond) is of niet (ongegrond). Krijgt een ziekenhuis veel klachten? Dat kan betekenen dat er veel verbeterpunten zijn. Het kan ook betekenen, dat het eenvoudig is om een klacht in te dienen.

Elk ziekenhuis heeft een eigen klachtenprocedure. Daarin staat hoe je een klacht in kunt dienen, en hoe het ziekenhuis omgaat met jouw klacht. Ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Lees de toelichting van Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen verleent graag de best mogelijke zorg. Belangrijk is natuurlijk dat die zorg aansluit bij de wensen van onze patiënten. Liever overtreffen wij nog hun verwachtingen, zodat zij zich bij ons echt welkom voelen. Wij horen dan ook graag hoe onze patiënten de zorg ervaren.

Vaak laten patiënten aan onze zorgverleners weten hoe zij de zorg hebben ervaren. Maar wij vragen er ook actief naar op verschillende manieren. Met behulp van enquêtes vragen wij onze patiënten stelselmatig om ons te beoordelen op aspecten die patiënten zelf hebben aangegeven belangrijk te vinden. Zo wordt de zorgverlening van elke polikliniek en elke verpleegafdeling door patiënten continu beoordeeld middels ons eigen meetinstrument: de Gelre Patiëntwaarderingsmonitor waarmee wij in mei 2015 zijn gestart.  Ook andere organisatieonderdelen waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, zoals de apotheek, diëtetiek of fysiotherapie worden stelselmatig door patiënten beoordeeld.


Daarnaast doen wij onderzoek naar kwaliteitsaspecten van de zorg waarin ook de beleving van de patiënten wordt bevraagd. De Consumer Quality Index (CQI) is een landelijke kwaliteitsmeting waaraan Gelre ziekenhuizen deelneemt. De kwaliteit van zorg die aan patiënten wordt verleend staat in deze vragenlijsten centraal. In de uitgebreide CQI-vragenlijsten komt dan ook meer aan bod dan alleen de zorg in Gelre ziekenhuizen, bijvoorbeeld de zorg die geleverd wordt door huisartsen. De resultaten van deze CQI-metingen kunnen worden vergeleken met de resultaten van andere ziekenhuizen die ook deze kwaliteitsmetingen doen.


Score

Bijgewerkt: 31-05-2017