Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Pijn

Algemeen

Hoe wordt veel pijn na een operatie voorkomen?

Vrijwel alle ziekenhuizen meten hoeveel pijn patiënten hebben na een operatie. Op de uitslaapkamer (verkoeverkamer) en daarna op de afdeling. Zo weten ze welke maatregelen ze moeten nemen tegen de pijn. Een goede behandeling van pijn zorgt voor een sneller herstel. Ook is het geruststellend dat een ziekenhuis er alles aan doet om de pijn onder controle te houden.

Pijnscore
Omdat pijn in de loop van de dag kan ontstaan of erger kan worden vraagt de verpleegkundige regelmatig naar de pijn. Patiënten geven zelf een cijfer aan de pijn die ze hebben (pijnscore). Als ze geen pijn hebben, geven ze een 0. Extreme pijn is een 10.

Ziekenhuizen proberen te voorkomen dat patiënten ernstige pijn hebben na een operatie, maar dit lukt niet altijd. Bijvoorbeeld door de ernst van de ingreep of doordat patiënten geen pijnstillende medicijnen willen of daar niet tegen kunnen.

Voor chronisch zieken, die langdurige pijn hebben door hun aandoening, hebben sommige ziekenhuizen een speciaal pijnteam.


Lees de toelichting van Gelre ziekenhuizen

In Gelre ziekenhuizen wordt aan elke patiënt gevraagd om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe ernstig de pijn is. Vindt de patiënt dat de pijn een cijfer is onder de 4, dan wordt dit beschouwd als een acceptabele pijn. Is de pijnscore een 4 of hoger, dan kan er iets aan worden gedaan. Na een operatie is het streven de pijnscore onder de 7 te houden.

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat tweederde van de patiënten in het ziekenhuis pijn heeft. 40 tot 75 procent van de patiënten geeft matige tot ernstige pijn aan in de periode na een operatie. In de afgelopen jaren is aan de herkenning en behandeling van pijn in Gelre ziekenhuizen veel aandacht besteed. De ervaring heeft uitgewezen dat het vroegtijdig treffen van maatregelen bij pijn die door de patiënt wordt ervaren leidt tot een aanzienlijke verbetering van de pijnklachten. Om die reden is de meting, herkenning en behandeling van pijn nu een vast onderdeel van de zorg in Gelre ziekenhuizen geworden.


Score

Bijgewerkt: 31-05-2017