Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Sterfte

Algemeen

Wat is het sterftecijfer van Gelre ziekenhuizen?

Hoewel een ziekenhuis er alles aan doet om patiënten zo goed mogelijk te helpen, komt het voor dat er ook mensen overlijden.

Elk ziekenhuis houdt sterftecijfers bij. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

Verwachte sterfte
De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen. Als in een ziekenhuis meer mensen overlijden dan verwacht, gaat het ziekenhuis uitzoeken hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden.

Vergelijking
De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio’s van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio’s. Ook kan het cijfer bijvoorbeeld beïnvloed worden doordat een ziekenhuis in de buurt een hospice heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico’s in kaart te brengen.


Lees de toelichting van Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen heeft over het jaar 2015 een sterftecijfer van 90. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde. Het sterftecijfer van 2016 is in oktober 2017 beschikbaar.

Gelre ziekenhuizen is van mening dat HSMR vooralsnog geen goede maat is om kwaliteit van zorg in uit te drukken of voor onderlinge vergelijking. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de HSMR op een aantal factoren onvoldoende corrigeert, bijvoorbeeld op heropnames, bijzondere patiëntenkenmerken, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen. Bovendien registreert niet elk ziekenhuis op dezelfde wijze.
Wij vinden het belangrijk om te weten of we lessen kunnen trekken uit dossiers van overleden patiënten. Een commissie van Gelre ziekenhuizen maakt daarom op systematische wijze een analyse van dossiers van overleden patiënten in het ziekenhuis. Waar nodig worden op basis van deze analyses het beleid en de protocollen aangepast.


Score

Bijgewerkt: 31-05-2017

Het sterftecijfer

Gelre ziekenhuizen had in 2015 een sterftecijfer van 90. Dit is lager dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.

2014
  • 92
 
2015
  • 90
Verwachte sterfte = 100
 
Bron Centraal Bureau voor de Statistiek