Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over het Kwaliteitsvenster

Overzicht

Wat is het Kwaliteitsvenster?

Het NVZ Kwaliteitsvenster laat de kwaliteit van een ziekenhuis zien. De algemene kwaliteit, de resultaten van veelvoorkomende behandelingen en (indien van toepassing) de kwaliteit van de revalidatie-afdeling van het ziekenhuis. Het Kwaliteitsvenster is door ziekenhuizen zelf ontwikkeld om open te kunnen zijn over hun kwaliteit. Het venster blijft voortdurend in ontwikkeling. Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt deze toegevoegd.

Wat betekenen de scores?

In het Kwaliteitsvenster staat hoe een ziekenhuis scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score, een landelijk gemiddelde of een standaard. Wijkt de score van het ziekenhuis hiervan af? Dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt.

Wie beheert de gegevens?

Ziekenhuizen beheren zelf het Kwaliteitsvenster. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte gegevens over de kwaliteit. De gegevens in het venster worden deels ook al opgevraagd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zorgt voor de technische ondersteuning.

De makers

Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door alle ziekenhuizen in Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), bestuurders en kwaliteits- en communicatieadviseurs van revalidatiecentra en ziekenhuizen, patiënten en deskundigen op kwaliteitsgebied. De kwaliteitsinformatie over revalidatie is ontwikkeld in samenwerking met Revalidatie Nederland (RN). Een belangrijke bron is de indicatorenset van Revalidatie Nederland, die zij mede met het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap heeft ontwikkeld.

Vragen?

Als je vragen hebt over het Kwaliteitsvenster, kun je contact opnemen met Gelre ziekenhuizen via:

055-5818181

Voor algemene vragen over het Kwaliteitsvenster, kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen via: