Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Algemeen

Hoe wordt het werk van artsen in Franciscus Gasthuis beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar uitgebreid hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met deze IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan. In een vervolggesprek checken de artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het belangrijk dat artsen regelmatig feedback krijgen. Daarom controleert de inspectie hoeveel artsen worden beoordeeld met de IFMS-methode.


Lees de toelichting van Franciscus Gasthuis

Sinds 2008 wordt er door medische staven in alle ziekenhuizen in Nederland en zo ook in Franciscus Gasthuis hard gewerkt aan het implementeren van de invoering van een systeem voor verantwoorde evaluatie van het individueel professioneel functioneren van medisch specialisten (IFMS).


Score

Bijgewerkt: 11-05-2017

Feedback aan artsen

Binnen Franciscus Gasthuis kreeg 60% van de artsen in 2016 feedback over hun werk volgens de landelijke methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

2015
  • 79%
  • 77%
 
2016
  • 60%
  • 80%
  • 1 Franciscus Gasthuis
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron Inspectie voor de Gezondheidszorg