Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Galblaasverwijdering

Behandelresultaten

Wat is het resultaat van galblaasverwijderingen in Franciscus Gasthuis?

In de galblaas wordt galvloeistof opgeslagen. Een stof die nodig is om vetten in de darm te verteren. Wanneer deze vloeistof indikt, kunnen galstenen ontstaan. Als een galsteen klem zit in de galblaas kan deze ontsteken. Je krijgt dan klachten als koorts, pijn, misselijkheid en braken. Als de klachten blijven, kan de galblaas verwijderd worden.

De operatie kan op twee manieren: een 'klassieke' operatie of een kijkoperatie. Gebruikelijk is een kijkoperatie, maar dat is niet altijd mogelijk.

Resultaat van de operatie
Na iedere operatie kun je last krijgen van complicaties, zoals een bloeding of een infectie. Dit komt bij galblaasverwijdering niet vaak voor en is meestal goed te behandelen. Als patiënten door een complicatie opnieuw opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, dan zegt dat iets over de kwaliteit van de behandeling.


Score

Bijgewerkt: 16-05-2017