Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Medicijnen

Algemeen

Hoe vaak controleert het Rode Kruis Ziekenhuis je medicijngebruik?

Voor een goede behandeling moeten artsen en verpleegkundigen weten welke medicijnen je gebruikt en hoeveel. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor een landelijke checklist. Goede medicijncontrole door zowel het ziekenhuis als de patiënt zelf, voorkomt onnodige schade bij de patiënt.

Actueel medicatieoverzicht
Bij een ziekenhuisopname heeft het ziekenhuis een medicatieoverzicht nodig van je apotheek. Ook wordt er naar je medicijngebruik gevraagd. Als je weer naar huis kan, is het belangrijk dat het ziekenhuis het nieuwe medicatieoverzicht doorgeeft aan je huisarts en de apotheek. Je krijgt dan ook informatie over het gebruik van medicijnen voor thuis.

Ouderen en kinderen
Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken.

Speciale computerprogramma’s, goede samenwerkingsafspraken en het inzetten van gespecialiseerde medewerkers verbeteren veilig medicijngebruik.


Lees de toelichting van het Rode Kruis Ziekenhuis

Aandacht voor medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van de zorg die het Rode Kruis Ziekenhuis aan haar patiënten biedt. Het RKZ kent een Medicatieplatform, dat aangestuurd wordt vanuit de ziekenhuisapotheek en waarbinnen continu allerlei projecten lopen om de medicatieveiligheid te optimaliseren voor onze patiënten.

In het Rode Kruis Ziekenhuis wordt al enige jaren gebruik gemaakt van een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie. Apothekersassistentes spreken in principe met alle patiënten die opgenomen worden of net opgenomen zijn om het actuele gebruik van medicijnen vast te stellen en in het systeem te zetten voor de arts.

Bij de geplande opnames worden alle patiënten vooraf telefonisch benaderd door een apothekersassistente om de medicatie door te nemen. Bij acuut opgenomen patiënten komt de apothekersassistente langs op de afdeling om de medicatie samen met de patiënt door te nemen. Alle medicatie wordt voor de arts in een elektronisch voorschrijfsysteem gezet.

Na een ziekenhuisopname krijgt de patiënt een medicatieoverzicht mee naar huis. Dat overzicht wordt geprint uit het elektronische medicatiesysteem. Dit overzicht is gecontroleerd (geverifieerd) door de arts en wordt met de patiënt doorgenomen. Het overzicht is tevens bedoeld om over te dragen aan de stadsapotheek.


Score

Bijgewerkt: 31-05-2017