Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntervaringen

Algemeen

Hoe ervaren patiënten het Rode Kruis Ziekenhuis?

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij vindt van de zorg en dienstverlening. Ze vragen je bijvoorbeeld om een rapportcijfer te geven voor het ziekenhuis of voor de afdeling waar je bent geweest. Of wat je vindt van de kwaliteit van zorg en de behandeling.

Ook kun je als patiënt klachten melden of complimenten doorgeven. Zo weet het ziekenhuis wat goed gaat en wat beter kan.

Patiëntervaringen
De meeste ziekenhuizen vragen je om een rapportcijfer. Meestal gaat dit via een vragenformulier. Daarnaast organiseren ziekenhuizen gesprekken met groepen patiënten, zodat ziekenhuismedewerkers jouw mening kunnen horen. Ook hebben de meeste ziekenhuizen een patiëntenpanel om vragen aan te stellen.

Omdat ieder ziekenhuis de tevredenheid op zijn eigen manier meet, zijn de rapportcijfers van ziekenhuizen niet altijd met elkaar te vergelijken.

Wil je lezen wat patiënten van jouw ziekenhuis vinden? Ga dan naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgkaart Nederland

Klachten
Ben je niet tevreden over het ziekenhuis? Dan kun je een klacht indienen. Bijvoorbeeld bij een arts, een verpleegkundige, een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van het ziekenhuis.

De klachtencommissie is onafhankelijk. De commissie onderzoekt de klacht, luistert naar beide partijen en besluit daarna of de klacht terecht (gegrond) is of niet (ongegrond). Krijgt een ziekenhuis veel klachten? Dat kan betekenen dat er veel verbeterpunten zijn. Het kan ook betekenen, dat het eenvoudig is om een klacht in te dienen.

Elk ziekenhuis heeft een eigen klachtenprocedure. Daarin staat hoe je een klacht in kunt dienen, en hoe het ziekenhuis omgaat met jouw klacht. Ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Lees de toelichting van het Rode Kruis Ziekenhuis

Sinds 2015 meet ons ziekenhuis continu patiëntervaring en patiënttevredenheid. Patiënten die voor het eerst de polikliniek bezoeken en patiënten na opname ontvangen een digitaal verzoek om een vragenlijst in te vullen (mits zij hiermee ingestemd hebben). Hierdoor kunnen wij continu inspelen op de wensen van onze patiënten en onze zorg en service continu verbeteren.

Inzicht in patiëntenervaringen vinden wij heel belangrijk. Patiëntenervaringen meten wij op verschillende manieren. Behalve de continue digitale meting, worden sommige patiëntengroepen benaderd met specifieke vragenlijsten. Ook nodigen wij op onze website onze patiënten uit om hun mening te geven via de website Zorgkaart.nl of via de Cliëntenraad van het RKZ. Patiëntreacties vormen een belangrijke input om ons verder te kunnen verbeteren.

Voor klachtenafhandeling is in het RKZ een patiëntencontactpersoon beschikbaar, die binnenkomende klachten zoveel mogelijk in samenspraak met patiënt en betrokken zorgverlener tracht op te lossen.

Daarnaast is er een Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC) die ingeschakeld kan worden voor klachtenbehandeling.
De OKC stelt formeel vast of klachtonderdelen gegrond of ongegrond zijn. Elke klacht wordt daarvoor uitgesplitst in klachtonderdelen (zoals bijv. medische behandeling, verpleegkundige behandeling, persoonlijke bejegening, communicatie etc.).


Score

Bijgewerkt: 12-06-2017