Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Pijn

Algemeen

Hoe wordt veel pijn na een operatie voorkomen?

Vrijwel alle ziekenhuizen meten hoeveel pijn patiënten hebben na een operatie. Op de uitslaapkamer (verkoeverkamer) en daarna op de afdeling. Zo weten ze welke maatregelen ze moeten nemen tegen de pijn. Een goede behandeling van pijn zorgt voor een sneller herstel. Ook is het geruststellend dat een ziekenhuis er alles aan doet om de pijn onder controle te houden.

Pijnscore
Omdat pijn in de loop van de dag kan ontstaan of erger kan worden vraagt de verpleegkundige regelmatig naar de pijn. Patiënten geven zelf een cijfer aan de pijn die ze hebben (pijnscore). Als ze geen pijn hebben, geven ze een 0. Extreme pijn is een 10.

Ziekenhuizen proberen te voorkomen dat patiënten ernstige pijn hebben na een operatie, maar dit lukt niet altijd. Bijvoorbeeld door de ernst van de ingreep of doordat patiënten geen pijnstillende medicijnen willen of daar niet tegen kunnen.

Voor chronisch zieken, die langdurige pijn hebben door hun aandoening, hebben sommige ziekenhuizen een speciaal pijnteam.


Lees de toelichting van het Rode Kruis Ziekenhuis

Naast de reguliere pijnstilling na een operatie, heeft het RKZ uitgebreide kennis op het gebied van pijnbehandeling bij brandwonden, bij zowel volwassenen als kinderen. Ook op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is extra aandacht voor pijnbehandeling bij de acute opvang.

Voorts kent het RKZ een Acute Pijn Service (APS), die 24/7 de medisch specialisten en arts-assistenten kan adviseren in geval van acute ernstige pijn, ten behoeve van al onze klinische patiënten. Per september 2016 is de APS uitgebreid met 2 pijnconsulentes die speciaal worden opgeleid om op de klinische afdelingen het pijnbeleid verder te verbeteren. Deze consulentes monitoren de actuele pijnscores, die patiënten aangeven en in het dossier vermeld worden en geven praktische adviezen aan verpleging en artsen om onze patiënten zo min mogelijk pijn te laten ervaren. Ook houden zij zich bezig met het geven van scholing over pijnbehandeling en het verbeteren en onderhouden van de diverse pijnprotocollen.


Meer informatie over het pijnbeleid van het Rode Kruis Ziekenhuis

Score

Bijgewerkt: 31-05-2017