Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Sterfte

Algemeen

Wat is het sterftecijfer van het Rode Kruis Ziekenhuis?

Hoewel een ziekenhuis er alles aan doet om patiënten zo goed mogelijk te helpen, komt het voor dat er ook mensen overlijden.

Elk ziekenhuis houdt sterftecijfers bij. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

Verwachte sterfte
De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen. Als in een ziekenhuis meer mensen overlijden dan verwacht, gaat het ziekenhuis uitzoeken hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden.

Vergelijking
De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio’s van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio’s. Ook kan het cijfer bijvoorbeeld beïnvloed worden doordat een ziekenhuis in de buurt een hospice heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico’s in kaart te brengen.


Lees de toelichting van het Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft over het jaar 2016 een sterftecijfer van 91. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten lager is dan het landelijk gemiddelde (100). In 2016 zijn 13.322 patiënten opgenomen in het ziekenhuis; 235 zijn in het ziekenhuis overleden. Sinds 2008 scoort het RKZ lager dan het landelijk gemiddelde.


Score

Bijgewerkt: 16-01-2018

Het sterftecijfer

Het Rode Kruis Ziekenhuis had in 2016 een sterftecijfer van 91. Dit is lager dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.

2015
  • 87
 
2016
  • 91
Verwachte sterfte = 100
 
Bron Centraal Bureau voor de Statistiek