Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Borstkanker

Behandelresultaten

Wat is het resultaat van operaties bij borstkanker in het Rode Kruis Ziekenhuis?

Borstkanker komt vaak voor, vooral bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Ook jongere en oudere vrouwen en mannen kunnen borstkanker krijgen. Er zijn verschillende behandelingen: een operatie, bestraling, chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie. Meestal krijg je een combinatie van behandelingen.

Resultaat van de operatie
Bij een operatie is het belangrijk dat er geen kankerweefsel achterblijft. Dit verkleint de kans dat je opnieuw geopereerd moet worden. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn (er geen kankercellen meer zijn). Bij een borstsparende operatie is dat lastig omdat de arts zoveel mogelijk van de borst wil behouden.

De beroepsvereniging van artsen heeft bepaald dat een goed ziekenhuis minstens 85 procent geslaagde operaties heeft. Anders gezegd: er mag bij maximaal vijftien procent van de geopereerde patiënten kankerweefsel achter blijven.

Nieuwe borstkankerpatiënten in behandeling
In 2016 kregen 17.315 mensen de diagnose borstkanker. Een ziekenhuis dat veel borstkankerpatiënten behandelt, heeft veel ervaring met borstkankerbehandelingen.


Lees de toelichting van het Rode Kruis Ziekenhuis

Samenwerking
In het nieuwe borstcentrum werken de multidisciplinaire behandelteams van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk samen met de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) om hoogwaardige borstkankerzorg te kunnen bieden voor de gehele regio Noord-Holland Noord. Het Borstcentrum is een initiatief en samenwerkingsverband van verschillende medisch specialisten van het RKZ en de NWZ.

Het Borstcentrum is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met een (verdenking op een) goed- of kwaadaardige afwijking van de borst. Op drie locaties in de regio, in Alkmaar, Beverwijk en Den Helder, is er een polikliniek waar patiënten alle onderzoeken kunnen ondergaan die nodig zijn voor een diagnose.

Door de bundeling van expertise en de organisatie op de poliklinieken is een snelle diagnose mogelijk waardoor u niet lang in onzekerheid hoeft te zijn. De onderzoeken en het vaststellen van de diagnose vinden vaak binnen een dag plaats; op de tweede of derde dag volgt dan het behandelplan. Ook voor de behandeling en de nazorg kunt u bij ons terecht; zowel in de kliniek als op de polikliniek. Daar ziet u zoveel mogelijk dezelfde gezichten, dat geeft vertrouwen. De medisch specialist die het diagnosegesprek voert, blijft uw behandelaar in het verdere traject. Daarnaast heeft u een vaste vertrouwenspersoon die op de hoogte is van uw situatie en bij wie u altijd terecht kunt met vragen.

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een speciaal spreekuur over borst(besparende) operaties bij borstkanker: het Oncoplastisch spreekuur. Dit is een gezamenlijk spreekuur door chirurgen en plastisch chirurgen van het RKZ voor vrouwen met borstkanker. De specialisten bekijken samen of een borstbesparende behandeling mogelijk is, of welke mogelijkheden er zijn voor reconstructie van de borst. Het doel is een veilige operatie met een optimaal medisch en cosmetisch resultaat.Meer informatie over borstkanker

Monitor Borstkankerzorg Onze pagina op monitorborstkankerzorg.nl

Borstkankervereniging Nederland De website van Borstkankervereniging Nederland

Lees meer over borstaandoeningen en behandelingen in ons ziekenhuis. Klik voor meer informatie


Score

Bijgewerkt: 31-05-2017