Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Vernauwde halsslagader

Behandelresultaten

Wat is het resultaat van operaties aan een vernauwde halsslagader in het Rode Kruis Ziekenhuis?

Als de slagader in de hals is verkalkt, dan kan hier een vernauwing ontstaan. Dit kan komen door bijvoorbeeld roken, een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol.

Je hebt als patiënt vaak geen klachten, omdat meerdere slagaders zorgen dat er bloed stroomt naar de hersenen. Als de halsslagader ernstig vernauwd is of als er meerdere bloedvaten zijn afgesloten, dan kun je een herseninfarct (beroerte) of een TIA (kortdurende beroerte) krijgen.

Een vernauwde halsslagader kan met medicijnen en/of een operatie worden behandeld. Dit hangt af van de ernst van de ziekte.

Operatie aan de halsslagader
Bij een operatie aan de halsslagader haalt de arts de vernauwing in de halsslagader weg. Dit gebeurt met een operatie in de hals. Het is ook mogelijk om de vernauwing in de halsslagader op te rekken en er een buisje (stent) in te plaatsen. Vaak gebeurt dit via de lies.

Beide ingrepen moeten nauwkeurig gebeuren, omdat deeltjes van de vernauwing los kunnen raken en naar de hersenen kunnen schieten. Hierdoor kan je (opnieuw) een beroerte krijgen. Als patiënt kies je samen met de arts welke ingreep nodig is.

Resultaat van de operatie
Het is belangrijk dat je na een beroerte snel behandeld wordt. Binnen twee weken na de eerste afspraak bij de neuroloog. Dit verkleint de kans op een (nieuwe) beroerte.

De operatie is geslaagd als de vernauwing in de halsslagader weg is en je geen complicaties hebt gekregen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe beroerte.

Ervaren artsen
Een operatie aan de halsslagader is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. De beroepsvereniging van artsen stelt vast hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen. Voor een operatie aan een vernauwing in de halsslagader is dat twintig keer. Doet het ziekenhuis deze operatie te weinig? Dan zal het ziekenhuis de operatie niet langer uitvoeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op.


Lees de toelichting van het Rode Kruis Ziekenhuis

In het RKZ zijn goede afspraken gemaakt tussen neurologen, vaatchirurgen en het vaatlaboratorium, waardoor de tijd tussen het vaststellen van een vernauwde halsslagader en de operatie zeer kort is. De norm is een doorlooptijd van maximaal twee weken en die is voor 100% gehaald in 2016.

De vaatchirurgen van het RKZ vormen een gezamenlijke maatschap met de Noordwest Ziekenhuisgroep en voeren deze operaties ook in Alkmaar uit. Het Rode Kruis Ziekenhuis is in bezit van het Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Deze keurmerken worden jaarlijks opnieuw verstrekt en tonen aan dat de vaatchirurgische zorg in het RKZ aan alle gestelde normen voldoet.
 Meer informatie over vernauwing in de halsslagader

Hart&Vaatgroep, informatie over de behandeling Meer informatie over de behandeling

Patiëntenwijzer Kies uw vaatzorg Patiëntenwijzer Kies uw vaatzorg


Score

Bijgewerkt: 12-06-2017