Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Infecties

Algemeen

Hoe vaak ontstaan infecties in Máxima Medisch Centrum?

Ziekenhuizen houden precies bij hoe vaak infecties ontstaan en hoe dat komt. Bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie kan een infectie ontstaan (postoperatieve wondinfectie). En na het inbrengen van een infuus in de grote ader dicht bij het hart kan een bloedbaaninfectie (lijnsepsis) ontstaan.

De kans dat een patiënt een infectie krijgt, hangt af van een aantal zaken. Het heeft onder andere te maken met de hygiëne in het ziekenhuis, met het verloop van de behandeling, maar ook met iemands leeftijd en gezondheid. Een infectie is niet altijd te voorkomen, daarom wordt bepaald of de kans op een infectie valt binnen het landelijk gemiddelde.

Valt het cijfer binnen het gemiddelde, dan scoort het ziekenhuis goed op het voorkomen van infecties. Is het cijfer hoger dan het gemiddelde, dan heeft het ziekenhuis iets te verbeteren. Het ziekenhuis licht dit dan toe in haar toelichting. Bij een hogere score dan gemiddeld, doet het ziekenhuis het uitstekend als het gaat om het voorkomen van infecties.

Lijnsepsis
Voor lijnsepsis is een heldere norm vastgesteld die aangeeft hoe ziekenhuizen scoren op lijnsepsis. Dit wordt gemeten per 1000 katheterdagen. Katheterdagen zijn dagen waarop infusen bij patiënten ingebracht zijn.

  • Goed: Minder dan drie gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.
  • Acceptabel: Tussen de drie en vijf gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.
  • Onacceptabel: Meer dan vijf gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.

Lees de toelichting van Máxima Medisch Centrum

het betreft hier post-operatieve wondinfecties (POWI) bij de orthopedische ingrepen uit de periode 1 januari 2014 – 30 juni 2014


Score

Bijgewerkt: 02-06-2016