Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Kwetsbare Ouderen

Algemeen

Hoe gaat Máxima Medisch Centrum om met ouderen?

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan kwetsbare ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Zij hebben daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid. Door deze complicaties zijn ze na ontslag uit het ziekenhuis soms minder goed in staat om zelfstandig te leven.

Plotselinge ernstige verwardheid
Oudere patiënten hebben een grotere kans op een plotselinge ernstige verwardheid. Een ziekte of aandoening, maar ook een ziekenhuisopname vergroot de kans op een plotselinge ernstige verwardheid. Hierdoor herstelt een patiënt slechter. Elk ziekenhuis heeft een protocol waarin staat hoe om te gaan met patiënten met plotselinge ernstige verwardheid. Als ouderen worden opgenomen, controleren ziekenhuizen op het risico op plotselinge ernstige verwardheid, met behulp van een landelijke checklist. Hierdoor kunnen deze patiënten sneller herkend en goed behandeld worden. De arts kijkt naar de oorzaken van deze verwardheid en behandelt de symptomen.

Score

Bijgewerkt: 21-04-2016

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

In Máxima Medisch Centrum is in 2015 bij 88,9% van de afdelingen bij meer dan 80% van de ouderen vastgelegd of zij risico lopen op plotselinge ernstige verwardheid.

2014
  • 73,3%
  • 88,8%
 
2015
  • 88,9%
  • 91,1%
  • 1 Máxima Medisch Centrum
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron Inspectie voor de Gezondheidszorg