Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Kwetsbare Ouderen

Algemeen

Hoe gaat Máxima Medisch Centrum om met ouderen?

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier).

Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven.

Plotselinge ernstige verwardheid
Een ziekte of aandoening, maar ook een ziekenhuisopname vergroot bij oudere patiënten de kans op een plotselinge ernstige verwardheid. Dit is niet goed voor je herstel. Elk ziekenhuis heeft een protocol waarin staat hoe ze omgaan met patiënten met plotselinge ernstige verwardheid.

Als een oudere patiënt wordt opgenomen, controleert het ziekenhuis met een landelijke checklist of er risico is op plotselinge ernstige verwardheid. Hierdoor kunnen patiënten met een delier sneller herkend en goed behandeld worden. De arts kijkt naar de oorzaken van de verwardheid en behandelt de symptomen.

Ondervoeding
Om ondervoeding bij ouderen aan te pakken checkt het ziekenhuis of daar sprake van is bij patiënten die voor het eerst op de ouderenpoli (geriatrische polikliniek) komen. Hierdoor kan nog voor een opname of ingreep actie ondernomen worden.

Score

Bijgewerkt: 24-01-2018