Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Medicijnen

Algemeen

Hoe vaak worden de medicijnen gecontroleerd?

Voor een goede behandeling moet duidelijk zijn welke medicijnen een patiënt gebruikt en hoeveel. Ziekenhuizen gebruiken een landelijke checklist om de medicijnen te controleren. Goede medicijncontrole door zowel het ziekenhuis als de patiënt zelf, voorkomt onnodige schade bij de patiënt.

Bij een ziekenhuisopname wil het ziekenhuis een medicatieoverzicht hebben van de apotheek van de patiënt en een gesprek voeren met de patiënt over zijn medicijngebruik. Als een patiënt weer naar huis kan, is het belangrijk dat het ziekenhuis het nieuwe medicatieoverzicht doorgeeft aan de huisarts en de apotheek. Ook krijgt de patiënt dan informatie over het gebruik van medicijnen voor thuis.

Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken.

Speciale computerprogramma’s, goede samenwerkingsafspraken en het inzetten van gespecialiseerde medewerkers verbeteren veilig medicijngebruik.


Lees de toelichting van Máxima Medisch Centrum

Het percentage opgenomen patiënten ouder dan 70 jaar bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden bedroeg in 2015: 79%. Het percentage opgenomen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden bedroeg in 2015: 81,5%.

Het ziekenhuisregistratiesysteem wordt momenteel aangepast zodat ook het percentage ontslagen patiënten bij wie bij ontslag medicatieverificatie heeft plaatsgevonden kan worden bepaald.


Score

Bijgewerkt: 27-09-2016