Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Medicijnen

Algemeen

Hoe vaak controleert Máxima Medisch Centrum je medicijngebruik?

Voor een goede behandeling moeten artsen en verpleegkundigen weten welke medicijnen je gebruikt en hoeveel. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor een landelijke checklist. Goede medicijncontrole door zowel het ziekenhuis als de patiënt zelf, voorkomt onnodige schade bij de patiënt.

Actueel medicatieoverzicht
Bij een ziekenhuisopname heeft het ziekenhuis een medicatieoverzicht nodig van je apotheek. Ook wordt er naar je medicijngebruik gevraagd. Als je weer naar huis kan, is het belangrijk dat het ziekenhuis het nieuwe medicatieoverzicht doorgeeft aan je huisarts en de apotheek. Je krijgt dan ook informatie over het gebruik van medicijnen voor thuis.

Ouderen en kinderen
Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken.

Speciale computerprogramma’s, goede samenwerkingsafspraken en het inzetten van gespecialiseerde medewerkers verbeteren veilig medicijngebruik.

Score

Bijgewerkt: 17-05-2017