Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntervaringen

Algemeen

Hoe ervaren patiënten Máxima Medisch Centrum?

Ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld patiënten om een rapportcijfer te geven.

Ook kunnen patiënten hun klachten en complimenten kenbaar maken. Zo weet het ziekenhuis wat goed gaat en wat beter kan.

Patiëntervaringen
De meeste ziekenhuizen vragen om een rapportcijfer voor het hele ziekenhuis en voor de afdeling waar de patiënt is geweest.

Ziekenhuizen vragen ook wat groepen patiënten belangrijk vinden. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk en de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken met patiënten waarbij betrokken ziekenhuismedewerkers aanwezig zijn als toehoorders
  • Vragenlijsten over de ervaringen en tevredenheid van patiënten
  • Vragen over de ervaren kwaliteit van zorg of over het effect van de behandeling

Ziekenhuizen gebruiken verschillende bronnen voor hun onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten niet goed vergelijkbaar tussen ziekenhuizen.

Meer weten over patiëntervaringen? Ga dan naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgkaart Nederland

Klachten
Een patiënt die niet tevreden is, kan een klacht indienen. Dit kan bijvoorbeeld bij een arts, een verpleegkundige, een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van het ziekenhuis. De klachtencommissie is onafhankelijk. De commissie onderzoekt de klacht, luistert naar beide partijen en geeft daarna aan of de klacht terecht (gegrond) is of niet (ongegrond).

Krijgt een ziekenhuis relatief veel ‘terechte klachten’? Dan betekent dit meestal dat een ziekenhuis veel punten te verbeteren heeft. Het aantal ingediende klachten hangt samen met het aantal patiënten dat behandeld wordt en de grootte van het ziekenhuis. Daarom ziet u in het venster hoeveel patiënten opgenomen worden in een jaar en hoeveel eerste patiënten er voor het eerst een bezoek brengen aan de polikliniek.

Ook kan een groot aantal klachten erop wijzen dat een ziekenhuis open staat voor klachten. Om die reden laat het venster alleen het aantal klachten zien, dat door de klachtencommissie als terecht beoordeeld is. Het totaal aantal klachten dat een ziekenhuis krijgt, ligt hoger.

Elk ziekenhuis heeft een eigen klachtenprocedure. Daarin staat hoe het ziekenhuis omgaat met klachten.

Score

Bijgewerkt: 20-05-2016