Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntervaringen

Algemeen

Hoe ervaren patiënten Máxima Medisch Centrum?

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij vindt van de zorg en dienstverlening. Ze vragen je bijvoorbeeld om een rapportcijfer te geven voor het ziekenhuis of voor de afdeling waar je bent geweest. Of wat je vindt van de kwaliteit van zorg en de behandeling.

Ook kun je als patiënt klachten melden of complimenten doorgeven. Zo weet het ziekenhuis wat goed gaat en wat beter kan.

Patiëntervaringen
De meeste ziekenhuizen vragen je om een rapportcijfer. Meestal gaat dit via een vragenformulier. Daarnaast organiseren ziekenhuizen gesprekken met groepen patiënten, zodat ziekenhuismedewerkers jouw mening kunnen horen. Ook hebben de meeste ziekenhuizen een patiëntenpanel om vragen aan te stellen.

Omdat ieder ziekenhuis de tevredenheid op zijn eigen manier meet, zijn de rapportcijfers van ziekenhuizen niet altijd met elkaar te vergelijken.

Wil je lezen wat patiënten van jouw ziekenhuis vinden? Ga dan naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgkaart Nederland

Klachten
Ben je niet tevreden over het ziekenhuis? Dan kun je een klacht indienen. Bijvoorbeeld bij een arts, een verpleegkundige, een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van het ziekenhuis.

De klachtencommissie is onafhankelijk. De commissie onderzoekt de klacht, luistert naar beide partijen en besluit daarna of de klacht terecht (gegrond) is of niet (ongegrond). Krijgt een ziekenhuis veel klachten? Dat kan betekenen dat er veel verbeterpunten zijn. Het kan ook betekenen, dat het eenvoudig is om een klacht in te dienen.

Elk ziekenhuis heeft een eigen klachtenprocedure. Daarin staat hoe je een klacht in kunt dienen, en hoe het ziekenhuis omgaat met jouw klacht. Ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Score

Bijgewerkt: 13-12-2017