Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Sterfte

Algemeen

Wat is het sterftecijfer van Máxima Medisch Centrum?

Hoewel een ziekenhuis er alles aan doet om patiënten zo goed mogelijk te helpen, komt het voor dat er ook mensen overlijden.

Elk ziekenhuis houdt sterftecijfers bij. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen. Als in een ziekenhuis meer mensen overlijden dan verwacht, gaat het ziekenhuis uitzoeken hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden.

De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio’s van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio’s. Ook kan het cijfer bijvoorbeeld beïnvloed worden doordat een ziekenhuis in de buurt een hospice heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico’s in kaart te brengen.

Score

Bijgewerkt: 26-10-2016

Het sterftecijfer

Máxima Medisch Centrum heeft in 2015 een sterftecijfer van 91. Dit is lager dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.

2014
  • 107
 
2015
  • 91
Verwachte sterfte = 100
 
Bron Centraal Bureau voor de Statistiek