Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Wachttijden

Algemeen

Hoe snel kunt u terecht in Máxima Medisch Centrum?

Elke maand laat het ziekenhuis op de website zien wat de wachttijden zijn per specialisme. Dit zijn wachttijden voor een eerste afspraak op de polikliniek, diagnostiek en veel voorkomende behandelingen (bijvoorbeeld een operatie).

Landelijk hebben de ziekenhuizen afgesproken dat het niet langer dan vier weken mag duren voor een patiënt terecht kan op de polikliniek. De wachttijd om met een behandeling te beginnen, is maximaal zeven weken. Voor spoedeisende hulp kunnen patiënten direct in het ziekenhuis terecht.

Soms wacht een patiënt langer dan de maximale afgesproken wachttijd. Bijvoorbeeld als de patiënt een voorkeur heeft voor een bepaalde arts of een speciale behandeling moet ondergaan. De wachttijd is vaak korter als behandeling dringend nodig is. De medische situatie van de patiënt speelt hierbij een rol.

Als het nodig is, nemen ziekenhuizen maatregelen om de wachttijden verder te verkorten. Een patiënt kan ook terecht bij een ander ziekenhuis, waarmee zijn zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt.

Rechts in het venster ziet u de gemiddelde wachttijden polikliniek en de gemiddelde wachttijden behandeling. Dit zijn de gemiddelde wachttijden van het ziekenhuis over het afgelopen jaar.


Score

Bijgewerkt: 03-05-2016

Klik op onderstaande link voor de actuele wachttijden van Máxima Medisch Centrum. Hier vindt u de wachttijden per specialisme.

Actuele wachttijden