Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant en gevestigd op twee locaties: hartje Eindhoven en aan de rand van Veldhoven. Bij MMC is de gezondheid van onze patiënten, ieders grootste goed, in goede handen. De zorg van MMC is patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en veilig. Wetenschap en opleiding zijn essentiële pijlers die onze zorg op een steeds hoger niveau brengen. Dat is onze basis, daar kunnen onze patiënten op vertrouwen. We hechten bijzonder belang aan een aantal toegevoegde waarden waaraan je MMC kunt herkennen. Persoonlijke aandacht staat bij alles wat we doen centraal. Op beide locaties hebben nagenoeg alle specialismen poliklinieken. Daarnaast hebben beide locaties een eigen functie en specialiteit.

Locatie Eindhoven
In Eindhoven kunt u terecht voor planbare, laagcomplexe zorg met diverse toonaangevende medische centra. Allemaal slimme, multidisciplinaire concepten waarbij zoveel mogelijk diagnostiek en behandeling binnen een dagdeel op elkaar zijn afgestemd. U kunt in principe bij alle specialismen een afspraak maken op het spreekuur. Veel patiënten worden er behandeld in dagbehandeling en afspraak is afspraak.

Locatie Veldhoven
In Veldhoven is naast de basiszorg ook ruimte voor complexe operaties, intensieve en acute zorg en eerste harthulp. MMC Veldhoven beschikt daarom over de afdelingen spoedeisende hulp en intensive care. Hier bevindt zich ook ons Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum).

Topklinische functies
MMC biedt meer dan alleen basiszorg. We zijn ook een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we ons onderscheiden met een aantal specialisaties waarin we ons kunnen meten met academische ziekenhuizen. Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onze topklinische voorzieningen:

  • expertisecentrum voor Neonatale Intensive care en Perinatologie;
  • expertisecentrum Bijnierschorscarcinoom;
  • expertisecentrum voor Neonatale Intensive care en Perinatologie;
  • expertisecentrum ACNES, SolviMáx, expertisecentrum voor buikwand- en liespijnsyndromen;
  • expertisecentrum voor sportgeneeskunde.

mProve. Verder in zorg
Máxima Medisch Centrum bundelt haar krachten met vier andere STZ-ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) en Rijnstate (Arnhem), om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Gezamenlijk vormen wij een innovatief netwerk met de naam mProve. Wij delen onze ervaringen en vergelijken onze resultaten met elkaar. Samen zijn we slimmer en sneller, met als doel: patiënten dagelijks merkbaar betere zorg bieden. De kracht van mProve ligt in de openheid, creativiteit en flexibiliteit waarmee de medewerkers van onze ziekenhuizen op deze en andere onderwerpen samenwerken.

Lees meer op de website van Máxima Medisch Centrum

Website

Bezoek de website van Máxima Medisch Centrum