Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Doorligwonden

Revalidatie

Wat is de kans op het krijgen van doorligwonden?

Doorligwonden kunnen veel pijn en ongemak veroorzaken. Soms zijn ze zelfs levensbedreigend. Revalidatiecentra houden daarom precies bij hoe vaak doorligwonden ontstaan. Er is extra aandacht voor patiënten met een dwarslaesie, omdat zij een groot risico hebben op doorligwonden.

Doorligwonden kunnen ontstaan door drukplekken als iemand bijvoorbeeld te lang in één houding zit of ligt. De wonden ontstaan op plaatsen waar de druk het hoogst is, zoals op de heupen, billen en hielen. Kleding die dubbel zit, urineverlies en zweten vergroten de kans op doorligwonden, vooral als iemand zelf geen gevoel heeft op de plek waar de wond ontstaat.

Het gebruik van speciale matrassen en zitkussens helpt bij het voorkomen van doorligwonden. Goede informatie aan patiënten is ook belangrijk. Mensen kunnen namelijk zelf veel doen om doorligwonden te voorkomen. Denk aan gezonde voeding, beweging, het gebruik van juiste zitkussens en matrassen, en het regelmatig wisselen van houding.

Eén keer in de twee jaar wordt een specifieke meting uitgevoerd voor alle patiënten in een revalidatiecentrum. Het resultaat daarvan ziet u in de eerste grafiek.

Doorligwonden bij mensen met een dwarslaesie
Patiënten met een dwarslaesie hebben meer kans op doorligwonden dan andere patiënten. Revalidatiecentra zijn bij deze patiënten daarom extra alert op doorliggen.

Score

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het ziekenhuis vind je meer informatie.