Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Revalidatie

Van hoeveel revalidatieartsen wordt het werk beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met de IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan.

In een vervolggesprek beoordelen collega-artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het belangrijk dat artsen feedback krijgen, zodat de kwaliteit van zorg verder verbeterd kan worden. Daarom checkt de Inspectie dit regelmatig.

Score

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het ziekenhuis vindt u meer informatie.