Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Samenwerking patiëntenverenigingen

Revalidatie

Met welke patiëntenverenigingen werkt Máxima Medisch Centrum samen?

Een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis werkt regelmatig samen met patiëntenverenigingen. Patiëntenverenigingen denken mee over de kwaliteit en organisatie van de zorg. Zo kan de revalidatie beter worden afgestemd op wat patiënten willen.

Voor revalidatiecentra en ziekenhuizen staat de patiënt altijd centraal. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Regelmatig overlegt de arts, de behandelaar of bij opname de verpleegkundige met de patiënt en zijn familie of naasten over de doelen en resultaten van zijn behandeling. Samenwerking met patiëntenverenigingen is een aanvulling hierop.

Score

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het ziekenhuis vindt u meer informatie.