Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiëntervaringen

Revalidatie

Hoe ervaren patiënten Máxima Medisch Centrum?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld patiënten een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken bij ontslag
  • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Complimenten en klachten
Patiënten kunnen tips en complimenten meestal doorgeven via (tip)kaarten of de website. Wie niet tevreden is, kan een klacht indienen. Dit kan bij een arts, behandelaar of verpleegkundige, maar ook bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie van de zorginstelling.

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenaamde ervaringsvragen. Hun resultaten kunnen daardoor goed met elkaar worden vergeleken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van patiëntenfederatie NPCF.

Zorgkaart Nederland

Score

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het ziekenhuis vindt u meer informatie.