Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Medicijnen

Algemeen

Hoe vaak controleert Ziekenhuis Amstelland je medicijngebruik?

Voor een goede behandeling moeten artsen en verpleegkundigen weten welke medicijnen je gebruikt en hoeveel. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor een landelijke checklist. Goede medicijncontrole door zowel het ziekenhuis als de patiënt zelf, voorkomt onnodige schade bij de patiënt.

Actueel medicatieoverzicht
Bij een ziekenhuisopname heeft het ziekenhuis een medicatieoverzicht nodig van je apotheek. Ook wordt er naar je medicijngebruik gevraagd. Als je weer naar huis kan, is het belangrijk dat het ziekenhuis het nieuwe medicatieoverzicht doorgeeft aan je huisarts en de apotheek. Je krijgt dan ook informatie over het gebruik van medicijnen voor thuis.

Ouderen en kinderen
Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken.

Speciale computerprogramma’s, goede samenwerkingsafspraken en het inzetten van gespecialiseerde medewerkers verbeteren veilig medicijngebruik.


Lees de toelichting van Ziekenhuis Amstelland

Er is een werkgroep die het thema medicatieverificatie bij opname en ontslag monitort in Ziekenhuis Amstelland. Alle klinische patiënten die op het pre operatieve spreekuur worden gezien hebben een medicatieverificatie gesprek met de apothekersassistente voorafgaand aan het gesprek met de anesthesist. Op elke afdeling is een apothekersassistente aanwezig.

Er wordt gewerkt aan het laten plaatsvinden van medicatieverificatiegesprekken door de apotheek, dat gebeurt nu alleen nog voor de snijdende ingrepen.

 


 


Score

Bijgewerkt: 01-06-2017