Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

ZGT

Kwaliteit bij ZGT, nu ook in kwaliteitsvenster NVZ

ZGT, met ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo, streeft naar kwalitatief hoogstaande zorgverlening. Onze patiëntenzorg onderscheidt zich op kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Goede kwaliteit van zorg is een permanente verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Om de kwaliteit van onze zorgprocessen te bewaken, beheersen en te verbeteren zijn wij al in 2005 begonnen een kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Met dit systeem maken wij onze processen inzichtelijk. Wij doen dat vanuit het perspectief van de patiënt. Om te zorgen dat alle belangrijke stappen in onze processen goed verlopen, hebben wij protocollen opgesteld. Daarnaast hebben we in ZGT een eigen auditsysteem. Daarmee toetsen we op vaste tijdstippen onze processen. Aan de hand van de resultaten verbeteren wij deze processen waar nodig. ZGT brengt ook de risicovolle stappen in onze processen in beeld om onveilige situaties te voorkomen.

Wat staat er in het kwaliteitsvenster?
Om de gegevens voor iedereen inzichtelijker te maken gebruikt ZGT het kwaliteitsvenster van de NVZ (Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Het Kwaliteitsvenster bestaat uit tien onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg in een ziekenhuis. Daarbij kunt u denken aan ervaringen van patiënten, het aantal keurmerken dat een ziekenhuis heeft of hoe snel u in het ziekenhuis terecht kunt. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe hun ziekenhuis op een bepaald onderwerp scoort ten opzichte van eerdere jaren, een landelijk gemiddelde en/of de norm. Wij geven zelf een toelichting op de score.
 

Website

Bezoek de website van ZGT